วิธีการชำระเงิน

วิธีตัดบัตรเครดิต

ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ ซึ่งคุณจะได้รับ อีเมล์แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้งาน ต่างๆ และสามารถใช้บริการได้ภายใน 6 ชั่วโมง

*เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105551038407

ชำระด้วยเงินสด

โดยโอนผ่านธนาคารหรือตู้ ATM ของ ธนาคาร ดังนี้

abdfsadfasdf

ธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคารกสิกรไทย

สาขา : บางรัก สาขา : บางรัก
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์ ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
ชื่อบัญชี : บริษัท โกลบอล ไอซีที(ประเทศไทย) จำกัด ชื่อบัญชี : บจก.โกลบอล ไอซีที(ประเทศไทย)
เลขที่บัญชี : 054-246005-9 เลขที่บัญชี : 014-2-61423-5

ธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคารกสิกรไทย

สาขา : บางรัก สาขา : บางรัก
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์ ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
ชื่อบัญชี : นายภัทรพล กีรติสิน ชื่อบัญชี : นายภัทรพล กีรติสิน
เลขที่บัญชี : 054-244330-8 เลขที่บัญชี : 014-2-59617-2

ธนาคารกรุงเทพ

สาขา : บางรัก
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
ชื่อบัญชี : นายภัทรพล กีรติสิน
เลขที่บัญชี : 242-0-29091-4

asdfasdfasdfasdf
**เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาแฟกซ์สลิปพร้อมระบุชื่อโดเมนเนม มาที่เบอร์ 02-635-8588 หรือ scan แล้วส่งมาที่ info@thaihostsave.com

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

บริษัท โกลบอล ไอซีที (ประเทศไทย) จำักัด
249 อาคารสำนักงานโกลบอล ไอซีที ชั้น 3 ถ.สาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

Tel. +66-2235-8577-79
Fax. +66-2635-8588
E-Mail. info@thaihostsave.com